Welkom bij onze Vereniging Sound of Darkness


Wil je ook eens wat anders en niet bij de deur hangen. Wil je ook eens wat anders doen ! En je ben ook nog bereid om je daar voor in te zetten ! Of wil je gaan duiken Kom dan bij onze vereniging Stuur een email met je gegevens naar secretaris@soundofdarkness.nl


Vrienden

Wat is een club?

Een club is een samenleving in het klein. In een samenleving zijn regels om een ieder tot zijn recht te laten komen en zaken geordend te laten verlopen. Belangrijk is dus dat de regels duidelijk en bekend zijn en dat ze worden nageleefd. Bij Sound of Darkness hechten we aan de regels. Niet om de regels zelf maar om het doel erachter. Sportiviteit, plezier en respect zijn de kernbegrippen die we met onze regels nastreven. Bij een club ben je afhankelijk van elkaar. Je doen, maar ook je nalaten heeft altijd consequenties voor anderen. Wees je dus bewust van je verantwoordelijkheid. Duidelijke gedragsregels -zeker als die binnen de gehele vereniging worden gerespecteerd – leveren een positieve bijdrage aan een goed functionerende vereniging. Dat betekent dat leden een voorbeeld moeten zijn voor nieuwe leden maar ook voor elkaar. Sound of Darkness heeft daarom een gedragsprotocol. Een gedragsprotocol is geen vrijblijvende notitie, maar een overeenkomst waarop je elkaar kunt aanspreken.

lees meer

Met elkaar zullen we er voor moeten zorgen dat de regels worden nageleefd. Spreek elkaar erop aan als regels worden overtreden. Doe dit altijd rustig, correct en met een positieve houding. Vermijd conflicten hierover en schakel zo nodig een bestuurslid in. Aan misdragingen zijn consequenties verbonden. Degene die zich misdraagt zal ter verantwoording geroepen worden en zo nodig zullen er sancties volgen. Sancties kunnen in het uiterste geval leiden tot schorsing, royement en/of verwijdering uit de vereniging.

Uitgangspunten:

Lid zijn van Sound of Darkness is meer dan alleen en club . Ieder actief lid levert een extra bijdrage in welke vorm dan ook, ieder naar kunnen en naar mogelijkheden. Leden van Sound of Darkness tonen in gedrag en woord respect voor andere leden, vrijwilligers,  en supporters, ongeacht herkomst, huidskleur, geslacht, handicap of godsdienstige overtuiging. Aanwijzingen, gegeven door sterleden, betrekking hebbend op zaken dienen te worden opgevolgd. Leden van Sound of Darkness praten met respect over de vereniging en proberen anderen voor de vereniging te interesseren.

lees meer

Het bestuur, de leden, vervullen een voorbeeldfunctie voor de club en voor elkaar. De leden van Sound of Darkness behandelen materiaal en gebouwen alsof het hun eigendom is en gaan er zorgvuldig mee om. Pesten, discriminatie, bedreigingen en intimiderend gedrag worden binnen Sound of Darkness niet getolereerd.

Intro video